De Wereldwandelaar

De wereld rond in 80 dagen?

Met de wereld aan haar voeten, gaat onze wereldwandelaar bepakt en bezakt het avontuur tegemoet. Lopend op een wereldbol ontrolt zich in de straten een reizend avontuur. Het publiek wordt op verrassende wijze meegevoerd naar bijzondere plekjes op aarde. De wereld rond in 80 dagen? Deze ontdekkingstocht voltrekt zich in 30 minuten.

Around the world in 80 days?

With the world at her feet, our World Wanderer is a walking adventure. On top of the almost two meter high globe she is an eyecatcher at any event, an evocative image that tickles the imagination. Close to the globe, exchanges arise between the audience and the World Wanderer. Children and grown ups alike are happily busy searching for places on the globe they have been to or where they want to go. Around the world in 80 days? The World Wanderer brings her audience around the world in 30 minutes!

De Wereldwandelaar komt bijna overal!

De Wereldwandelaar is als act heel geschikt om festivals, beurzen en openingen op vrolijke wijze te verlevendigen. De Wereldwandelaar wandelt ook met plezier rond op scholen (zie workshops). Zeker als je ‘wereldse vraagstukken’ wilt aansnijden kan deze act hier erg goed op aansluiten. De Wereldwandelaar is altijd in interactie met het publiek, en zet elke keer weer net een andere act neer die past bij het evenement.

The World Wanderer comes nearly everywhere!

As a performance, the World Wanderer is very suitable for festivals, fairs and openings. The World Wanderer also likes to wander around schools (see workshops). The World Wanderer always interacts with the audience, and each time brings a new experience to fit the event.

Technische gegevens:

 • de Wereldwandelaar bestaat uit één kunstenaar
 • voor lange en doorlopende voorstellingen komen we met 2 globetrotters
 • begeleiding is nodig voor het opzetten en afbreken van de ”wereld”
 • in het geval van een grote menigte is begeleiding tijdens de uitvoering ook nodig
 • duur van de act: 30 minuten, kan meerdere keren gespeeld worden in een dagdeel
 • benodigde speelsituatie: redelijk vlakke grond, minimale hoogte 4 meter en 1,80 meter passerende breedte
 • in het geval van regen of sterke wind is uitvoeren buiten niet mogelijk

Technical data:

 • the World Wanderer involves one artist
 • for longer and continues shows we bring 2 globetrotters
 • assistance is needed to build and unbuild the ‘world’
 • in case of a large crowd, assistance is also needed during the performance
 • duration: 30 minutes, can be repeated
 • performance area: reasonably flat ground, minimum height: 4 meters and at least 1,80 meters passing width
 • in case of heavy rain or strong wind performing outside is not possible