Overige Projecten:
In samenwerking met circus Elleboog gaan we in de weken 11 t/m 24 juni 2
weken lang in Bos en Lommer (Amsterdam) in een circustent, activiteiten
ontwikkelen voor jong en oud.
Ook lesprojecten, voorstellingen en het bouwen van een door fiets-energie
aangedreven mobiele geluidsinstallatie voor parades.

Project “Kijk verder”
Is een circusproject voor en door kinderen uit asielzoekerscentra dat jaarlijks plaatsvindt in juli- augustus geïnitieerd door Capriool, circus voor development.